Maj

2017
Jun.

2017

Varstvo pred boleznimi in škodljivci

Vrtnine se že dolgo vzgajajo, zato jih napadajo tudi številne bolezni in škodljivci. Starejša kot je neka rastlina, več možnosti ima, da bo zbolela za kakšno boleznijo.

Vrtnine se že dolgo vzgajajo, zato jih napadajo tudi številne bolezni in škodljivci. Starejša kot je neka rastlina, več možnosti ima, da bo zbolela za kakšno boleznijo.

Preprečevanje solatne plesni

Tako smo se že vsi navadili, da solato rada napade solatna plesen. Njen pojav omejimo, če solato nekajkrat poškropimo s tekočim gnojilom NUTRI-PHITE PK. Solata zaradi tega gnojenja ne bo bistveno bolje rasla, ker je gnojilo brez dušika, zato pa bo odpornejša proti plesni.

Radič je poleti prava vaba za plesen, saj se le-ta pojavi že zelo zgodaj. Ob močnem napadu je cela rastlina lahko popolnoma prekrita s plesnijo in praktično neužitna. Ob prvem pojavu bolezni moramo rastline poškropiti s pripravkom ALLIETTE FLASH. Škropljenje po potrebi ponovimo.

Fitoftora ali krompirjeva plesen pari paradižniku in krompirju

Paradižnik in krompir rada napade fitoftora ali krompirjeva plesen. Paradižnik lahko ohranimo bolj zdrav, če ga imamo pokritega s folijo. Vendar mora biti ta streha narejena tako, da jo v deževnem vremenu spustimo tudi pri strani. Saj, če ne bo na zraku, se nam lahko poleti dobesedno skuha. Sicer pa ga je potrebno dvakrat do trikrat letno poškropiti s pripravkom RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE in ostal bo zdrav.

S pripravkom BRAVO 500 SC nad fižolovo rjo in črno listno pegavost endivije

V vlažnih letih je lahko fižol močno napaden od fižolove rje. Zato ga moramo v takšnih razmerah nekajkrat poškropiti s pripravkom BRAVO 500 SC.

V jeseni pa je endivija tista, ki jo močno napade črna listna pegavost endivije. V kolikor je jesen vlažna, nam lahko celoten pridelek endivije v kratkem času zgnije. To preprečimo, če jo imamo pokrito. Da ne bi prišlo do okužbe, jo nekajkrat poškropimo s pripravkom BRAVO 500 SC.

Talni škodljivci v zelenjavnem vrtu

V zelenjavnem vrtu imamo pogosto težave s talnimi škodljivci, kot so strune, ogrci, sovke, najrazličnejše muhe in še bi lahko naštevali. Zato je zelo pomemben kolobar, da se posamezni škodljivci preveč ne razmnožijo. Nekatere lahko dobro omejimo, če spomladi gredo pognojimo z gnojilom AGROSTRUN – apneni dušik.

Listne uši in drugi škodljivci v zelenjavnem vrtu

Listne uši so stalni spremljevalci fižola, kjer lahko naredijo s sesanjem veliko škode. Fižol zaradi tega lahko popolnoma zaostane v rasti ali pa celo propade. Zato ob prvem pojavu listnih uši napadene rastline poškropimo s pripravkom MOSPILAN 20 SG ali CALYPSO SC 480 (s primernim insekticidom). Škropljenje po potrebi ponovimo.

Čebulnice, kot so: čebula, šalotka, česen in por zelo rada napade porova zavrtalka. To je muha, ki odlaga jajčeca na koreninski vrat. Iz jajčec izlegle ličinke se zarijejo v čebulico, kjer jo izjedajo. Najlažje to preprečimo, če čebulnice prekrijemo z vrtno kopreno. Pokrite pa moramo imeti do konca meseca maja. Ali pa jih posadimo tako pozno, da je prva generacija muh že mimo.

Na kumarah in paradižniku se zelo rad pojavi ščitkar, ki se naseli tudi na nekatere plevele in na nekatere okrasne rastline. Če se napadene rastline samo dotaknemo, vzleti veliko število drobnih metuljčkov. Napadene rastline moramo nekajkrat poškropiti izmenično enkrat z enim, drugič z drugim, in sicer s pripravkom: MOSPILAN 20 SGali CALYPSO SC 480.

Priporočeni izdelki

Agrostrun

Očisti zemljo! Gnojilo z večstranskim delovanjem! Za lep in zdrav pridelek brez poškodb. Za nemoteno rast. ...

Pakiranje: 5kg, 1kg

Deli