Mar.

2017
Apr.

2017
Maj

2017
Jun.

2017

Zatiranje širokolistnih plevelov na trati

Prvi pleveli se pojavijo v vrtni trati že zelo zgodaj, običajno še preden seme trave skali. Saj smo rekli, da semen plevelov ne moremo uničiti. Le-ta skalijo, ko se z obdelavo tal spravijo na površino, kjer je toplo in vlažno.

Prvi pleveli se pojavijo v vrtni trati že zelo zgodaj, običajno še preden seme trave skali. Saj smo rekli, da semen plevelov ne moremo uničiti. Le-ta skalijo, ko se z obdelavo tal spravijo na površino, kjer je toplo in vlažno.

Trajne plevele je potrebno opleti

V kolikor imamo opravka z enoletnimi širokolistnimi pleveli, bomo le-ta zatrli s prvo košnjo. V kolikor pa imamo opravka s trajnimi pleveli, pa jih moramo opleti. Popolnoma varno uporabljamo herbicide za zatiranje plevela šele naslednje leto. Seveda pa s pletvijo ne smemo predolgo odlašati. Mladi pleveli imajo malo korenin in jih v vlažnih tleh ni težko izpuliti.

Škropljenje trate s herbicidi

Ko je trava stara najmanj leto dni, širokolistne plevele poškropimo s pripravkom BANVEL 480 S. Škropljenje bo najbolj uspešno, če so pleveli dobro razrasli. V kolikor so pleveli samo na posameznih delih, potem poškropimo samo ta tako imenovana plevelna gnezda. V kolikor so razrasli po vsej površini, potem moramo poškropiti celo površino.

Deli