Pravno obvestilo

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.cvetal.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.cvetal.si/. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je Agroruše d.o.o..

 

Omejena odgovornost

Podjetje Agroruše d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.cvetal.si/ in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje Agroruše d.o.o. se bo trudilo za pravilnost informacij. Podjetje Agroruše d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

 

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.cvetal.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

 

Varovanje podatkov

Podjetje Agroruše d.o.o. bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://www.cvetal.si/ razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

 


Avtorji

Vsebina: Agroruše d.o.o.

Zasnova in produkcija spletne strani: Kraft&Werk

Novice in dogodki